Monday, September 5, 2011

. . . D . O . A . . . .

BISMILLAHINIRRAHMANNIRROHIM' . . . . .

 . . . ya ALLAH , saaT ini daN ketika ini haMba-MU yaNg hina Lg berdOsa ini ingiN memOhOn

pertOloNgaN dari-MU ya' ALLAH . . .  saaT daN ketiKa ini sahabaT kU AB' sedaNg mNjaLani ujiaN

dari-MU , kU memOhOn ya ALLAH ringaNkaNLah ujiaN yaNg teLah KAU tiMpahkaN untuKnya

sEsUnggUhnya dia hamba-MU yaNg Lemah KAU berikanLah keSembuhaN kEpada dririnya . . . . .


 . . . ya' ALLAH ,  aKu bersaKsi tiada tUhaN meLaiNkaN ALLAH dan MUhammad itU keKaSih ALLAH

, ya' RABBI , ya' KARIM kepada-MU  kU bermOhOn KAU berikaNLah keberkaTan kepada hidUp AB' ,

KAU tuNjuKKan Lah jaLan yaNg benaR kepada dia . .  KAU permUdahkaN Lah sEgaLa UrUsan dia ,

KAU tiuPkanLah kEsabaraN yaNg tiNggi daLam hatiNya . . .  KAU haPuSkaNlah segaLa naFsU yaNg

mnGuasainya . .  KAU berikaNLah ia rahmaT-MU seSuNgguhnya haNya ENGKAU saja yaNg maMpU

memaKbuLkan permintaanku . . . .  aaminnn ya ALLAH . . . . . . 

No comments:

Post a Comment